Mapa naší působnosti:

mapa zastoupení2

 

 

Máme veškeré oprávnění vypracovat potřebné dokumenty: 

Ing. Jan Kvasnička 
Oprávněný zpracovávat projektovou dokumentaci a průkaz energetické náročnosti budovy
ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby 
Energetický specialista - oprávnění č. 0855 MPO ČR

Ing. arch. Petr Kvasnička
Oprávněný zpracovávat  průkaz energetické náročnosti budovy
Energetický specialista -oprávnění č. 1382 MPO ČR