cover3Dx
6 kroků k úspěšné dotaci

 Stáhněte si zdarma Ebook

Poradíme Vám, jak ušetřit a zároveň splnit podmínky dotace.
Jak dobře naplánovat a zorganizovat fáze dotace, co vědět a na co nezapomenout.

Dozvíte se mimo jiné:
• Na jaké věci nezapomenout před podáním žádosti
• Jak vybrat stavební firmu
• Co má být na faktuře a předávacím protokolu

Dosáhnu na dotace?

Vypracujeme kalkulaci výše investic a posoudíme, zda dosáhnete na dotaci. Zpracováváme kompletně veškeré dokumenty pro získání dotace.

Klikni pro získání dotace

Získejte aktuální informace

Chcete mít aktuální informace o zelené úsporám na Váš objekt ?

Vytisknout

Nová zelená úsporám 2015

Dotační program Zelená úsporám je od 22.10 znovu spuštěn. Program je plánován až do roku 2021. Dotace mohou získat vlastníci rodinných domů tak i bytových domů v Praze. Pro bytové domy mimu Prahu je pak připraven dotační program IROP.  

Program Nová zelená úsporám je určen pro majitele rodinných domů a výstavbu rodinných domů a také bytových domů v Praze. U rodinných domů lze žádat o dotaci na již na započaté po 1.1.2014.

Opatření budou financovány formou přímé dotace. Dotace v zelené úsporám jsou také i pro projektovou dokumentaci. Je podporována revitalizace a rekonstrukce stávajících budov a také novostavby nízkoenergetických rodinných domů.

Vypracujeme kalkulaci výše investic a posoudíme, zda dosáhnete na dotaci.
Zpracováváme kompletně veškeré dokumenty pro získání dotace.

Na co je možné žádat dotaci

Podporovány jsou všechny investice pro snížení energetické náročnosti budov:
 
 • zateplení fasád
 • výměna okenních a dveřních výplní
 • zateplení střešního pláště, stropu nad nejvyšším vytápěným podlažím
 • zateplení podlah, stropu a stěn sousedících s nevytápěnými prostory
 • solární kolektory
 • fotovoltaciké panely
 • zdroj tepla (kotle na biomasu, krbová kamna na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle)
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • novostavby domů v pasivním energetickém standardu

Dotaci v programu Zelená úsporám je možné žádat v techto oblastech:

 • A – Snižování energetické náročnosti (Zateplení objektu)
  • A.0. Hladina 0 (úspora min. 20%)
  • A.1. Hladina 1 (úspora min. 40%)
  • A.2. Hladina 2 (úspora min. 50%)
  • A.3. Hladina 3 (úspora min. 60%)
  • A.4.Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru
 • B – Výstavba budov
  • B.1. Hladina 1 (výše podpory 350 000 Kč) 
  • B.2. Hladina 2 (výše podpory 400 000 Kč) 
 • C – Efektivní využití zdrojů energie
  • C.1 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění současně s realizací opatření na snížení energetické náročnosti stávajících budov z oblasti A (povinná výměna)
  • C.2 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím objektu, kde byla opatření ke snížení energetické náročnosti již realizována
  • C.3 – Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody
  • C.4. Instalace  systémů nuceného  větrání  se  zpětným  získáváním  tepla  (při  současné 
   realizaci opatření z oblasti podpory A)
  • C.5 - Podpora na zpracování odborného posudku

Velikost dotace Nová zelená úsporám - Rodinný dům

Podpora staveb pro rodinné bydlení bude rozdělena do 4 hladin podle dosažené energetické náročnosti rodinného domu.

Typ konstrukce

A.0 a A.1
(Kč/m2)

A.2
(Kč/m2)

A.3
(Kč/m2)

Obvodová stěna 500 600 800
Střecha 500 600 800
Výplně otvorů 2100 2750 3 800
Podlaha na terénu 700 900 1 200
Ostatní konstrukce, stropy 330 400 550

 

Velikost dotace Nová zelená úsporám - Bytový dům

Podpora staveb pro bytové domy je rozdělena do 3 hladin podle dosažené energetické náročnosti rodinného domu.

Typ konstrukce

A.0 a A.1
(Kč/m2)

A.2
(Kč/m2)

Obvodová stěna 260 340
Střecha 230 300
Výplně otvorů 750 1000
Podlaha na terénu 300 400
Ostatní konstrukce, stropy 120 160

Sledované parametry:

 • měrná roční potřeba tepla na vytápění (EA)
 • úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění
 • průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (Uem)
 • zajištění dostatečné výměny vzduchu dle ČSN EN 15 665/Z1
 • zdroj tepla na vytápění (povinná výměna neekologického zdroje)

Kombinace podpor pro rodinný dům

A + A4
Zateplení (pokud je již nový ekologický zdroj tepla) + odborný posudek (projek+energetické hodnocení)
A + C1+A4
Zateplení + výměna zdroje tepla + odborný posudek (projek+energetické hodnocení)
A + C3+A4
Zateplení (pokud je již nový ekologický zdroj tepla) + instalace solárních kolektorů pro přípravu teplé vody+ odborný posudek (projek+energetické hodnocení)
A + C1 + C3 +A4
Zateplení + výměna zdroje tepla + instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + odborný posudek (projek+energetické hodnocení)
C2 + C5
Výměna zdroje tepla (pokud je již zatepleno) + odborný posudek (projek+energetické hodnocení)
C2 + C3 +C5
Výměna zdroje tepla (pokud je již zatepleno) + instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + odborný posudek (projek+energetické hodnocení)
C3 + C5
Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody+ odborný posudek (projek+energetické hodnocení)
B
Nová výstavba – nelze kombinovat s žádnou další podporou (podpora zdroje, solárního systému a projektu s průkazem energetické náročnosti je v oblasti B již integrována).

Časový harmonogram Nové Zelená úsporám 

LEDEN - ÚNOR 2013
Vyhlášení podmínek programu NOVÁ Zelená úsporám (čeká se na novou vyhl. o ENB).
ČeRVEN 2013
Vypsání 1. výzvy pro příjem žádostí s předpokládanou alokací 1,4 mld. Kč pouze na rekonstrukci rodinných domů z důvodu nejrychlejší přípravy a schvalování projektů a tím nejrychlejší přínos pro ekonomiku.
SRPEN 2013
Zahájení příjmu žádostí v rámci první výzvy.
PODZIM 2013
Administrace žádostí v rámci první výzvy.
PODZIM 2013
První vyplacené prostředky v rámci první výzvy.
Lenden 2014
Vyhlášení výzvy pro rodinné domy
DUBEN 2014
Zahájení příjmu žádostí v rámci výzvy 2014.
DUBEN 2015
Vyhlášení výzvy pro rodinné domy a bytové domy Praha
KVĚTEN 2015
Zahájení příjmu žádostí v rámci výzvy 2015.
ZáŘÍ 2015
Vyhlášení výzvy pro bytové domy mimo prahu IROP
ŘÍJEN 2015
Znovu otevření dotatčního programu